Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport 1 2020

Delårsrapport 1

Finansiella händelser

Första kvartalet
-Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (-1,7) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,2 (-20,1) mkr
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 (-25,1) mkr
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,29) kr

 

Väsentliga händelser

Första kvartalet
-SaltX kinesiska partner inleder uppförandet av pilotanläggning
-Ovisshet kring effekt av covid-19

 

Stockholm 5 maj 2020

 

Styrelsen & VD
 

r ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD SaltX Technology Tel: +46 70 532 08 08
 Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46 708 108 034

  
*************************************************
Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj, 2020 kl. 08.00 CET.

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi.
SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, +46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: 
www.saltxtechnology.com.

Stockholm, 2020-05-05

Download PDF

SaltX Delårsrapport 1 2020