Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport 2 2020

Delårsrapport 2

Finansiella händelser  
 
Andra kvartalet   

– Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,9) mkr
– Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,2 (-45,8) mkr
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 (-11,1) mkr 
– Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,66) kr

Delåret januari – juni   

– Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (-0,8) mkr
– Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -17,3 (-65,9) mkr
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,2 (-36,2) mkr 
– Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 (-0,96) kr

Väsentliga händelser  

Efter perioden utgång   
– Energimyndigheten beviljar stöd på 5 miljoner kr för vidareutveckling och verifiering av SaltX lösning för energilager

Övrig information
– Påverkan av Covid-19 är fortsatt begränsad, men skapar viss förskjutning i samarbetet med partners

Stockholm 25 augusti 2020  
Styrelsen & VD  
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, VD SaltX Technology Tel: +46 70 532 08 08  
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46 70 810 80 34  

*************************************************  
Denna information är sådan information som SaltXTechnology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti, 2020 kl. 08.00 CET.   

Om SaltXTechnology  
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi.   
SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, +46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Stockholm, 2020-08-25

Download PDF

SaltX Delårsrapport 2, 2020