Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport 3 2020

Delårsrapport 3  

Finansiella händelser  

Tredje kvartalet

– Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) mkr
– Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,0 (-7,0) mkr
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,6 (-12,4) mkr
– Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,10) kr 

Delåret januari–september

– Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (-0,7) mkr
– Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -25,3 (-72,9) mkr
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,8 (-48,7) mkr
– Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,32 (-1,06) kr 
 

Väsentliga händelser  

Under tredje kvartalet
– Energimyndigheten beviljar stöd på 5 miljoner kr för vidareutveckling och verifiering av SaltX lösning för energilager

Efter periodens utgång
– SaltX bygger en reaktor med fluidiseringsteknik för energilagring med nanocoatat salt
– Så kan SaltX medverka till att Helsingfors blir koldioxidneutralt

Övrig information
Påverkan av Covid-19 är fortsatt begränsad, men skapar viss förskjutning i samarbetet med partners

 

Stockholm 4 november 2020  
Styrelsen & VD  
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Carl-Johan Linér, VD SaltX Technology Tel: +46 70 532 08 08  
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46 708 108 034  

 
*************************************************  
Denna information är sådan information som SaltXTechnology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november, 2020 kl. 08.00 CET.   

 

Om SaltX Technology  
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi.   
SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, +46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com. 

  

Stockholm, 2020-11-04

Download PDF

SaltX Q3 2020