Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ) – Delårsrapport kvartal 2 2017

NYCKELTAL KVARTAL 2 2017 (koncernen, tkr) R&ouml;relsens int&auml;kter &nbsp; &nbsp; 4 957 Resultat efter finansiella poster -5 951 Eget kapital 170 158 Periodens kassafl&ouml;de -3 409 Soliditet 78% FINANSIELLA FAKTA Andra kvartalet R&ouml;relsens int&auml;kter &ouml;kade med 9 procent till 5,0 (4,6) mkr R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -6,0 (-5,6) mkr Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pande verksamheten uppgick &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-delarsrapport-kvartal-2-2017/">Continued</a>

NYCKELTAL KVARTAL 2 2017 (koncernen, tkr)

 • Rörelsens intäkter    
  4 957
 • Resultat efter finansiella poster
  -5 951
 • Eget kapital
  170 158
 • Periodens kassaflöde
  -3 409
 • Soliditet
  78%

FINANSIELLA FAKTA

Andra kvartalet

 • Rörelsens intäkter ökade med 9 procent till 5,0 (4,6) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,0 (-5,6) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 (-4,3) mkr
 • Nyemission genomförd vilket tillfört SaltX ca 93 mkr (efter emissionskostnader)

Halvåret januari – juni

 • Rörelsens intäkter ökade till 10,0 (9,5) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,9 (-8,3) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,3 (-8,7) mkr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Andra kvartalet

 • Viktigt patent i Kina beviljat
 • EnerStore-projekt med norska Östfold Energi säkrat
 • USA-order för gasdrivna värmepumpar erhållen värd 4,5 mkr
  – Fältförsök med NEEA och Rheem säkrat
 • Pilotprojekt med Vattenfall, Göteborg Energi och Öresundskraft för storskalig energilagring
 • SaltX och Aalborg CSP utvecklar integrerad energilagring för den globala solkraftsmarknaden

Efter periodens utgång

 • SaltX vinnare i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge 2017
 • SaltX i avtal med australiensisk marknadsledare Impacts Solar
  – Ska utveckla lagringsteknologi för koncentrerad solvärme

Stockholm 25 augusti 2017

Styrelsen & VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: 070 560 02 68
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: 070 810 80 34

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti, 2017 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Download PDF

Release