Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ) – Delårsrapport kvartal 3 2017

Finansiella h&auml;ndelser&nbsp;Tredje kvartalet -R&ouml;relsens int&auml;kter &ouml;kade till 3,7 (2,2) mkr-R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -8,0 (-5,6) mkr-Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pande verksamheten uppgick till -12,0 (-1,9) mkr-Resultat per aktie -0,14 kr Del&aring;ret januari &ndash; september -R&ouml;relsens int&auml;kter &ouml;kade till 13,7 (11,6) mkr-R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -19,9 (-13,9) mkr&nbsp;-Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pande verksamheten uppgick till -21,4 (-10,6) mkr &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-delarsrapport-kvartal-3-2017/">Continued</a>

Finansiella händelser 
Tredje kvartalet

-Rörelsens intäkter ökade till 3,7 (2,2) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,0 (-5,6) mkr
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,0 (-1,9) mkr
-Resultat per aktie -0,14 kr

Delåret januari – september

-Rörelsens intäkter ökade till 13,7 (11,6) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -19,9 (-13,9) mkr 
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,4 (-10,6) mkr  
-Resultat per aktie -0,38 kr

Väsentliga händelser
Tredje kvartalet

-SaltX vann entreprenörstävlingen Serendipity Challenge 2017
-SaltX avtalade med australiensisk marknadsledare Impacts Solar – Ska utveckla banbrytande lagringsteknologi för koncentrerad solvärme
-SaltX tecknade avsiktsförklaring med världsledande vindkraftsleverantör – Kinesiska Goldwind vill använda SaltX lösning för storskalig energilösning
-SaltX Technology förvärvade SunCool AB

Efter periodens utgång

-SaltX beviljades europeiskt solfångarpatent
-SaltX vann E.ONs och Veckans Affärers E-prize
-Energimyndigheten finansierar SaltX-projekt och beviljade 5 mkr för pilotprojekt inom storskalig energilagring
-SaltX avtalade om exklusiv licens för gasvärmepumpar i Kina

Stockholm 9 november 2017

Styrelsen & VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: 070 560 02 68
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: 070 810 80 34

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november, 2017 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Download PDF

Release