Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ): Kvartalsrapport 1 2018

Kvartalsrapport 1 2018 Finansiella h&auml;ndelser&nbsp;F&ouml;rsta kvartalet&#8211; Nettooms&auml;ttningen &ouml;kade till 1,5 (0,6) mkr&#8211; R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -13,8 (-6,0) mkr&#8211; Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pnade verksamheten uppgick till -12,2 (-5,9) mkr&nbsp;&#8211; Resultat per aktie f&ouml;re och efter utsp&auml;dning uppgick till -0,25 (-0,12) kr V&auml;sentliga h&auml;ndelserF&ouml;rsta kvartalet&#8211; Serieproduktion har startats och SunCool-fabriken i Kina invigdes i januari&nbsp;&#8211; Fusionen &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-kvartalsrapport-1-2018/">Continued</a>

Kvartalsrapport 1 2018

Finansiella händelser 
Första kvartalet
– Nettoomsättningen ökade till 1,5 (0,6) mkr
– Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -13,8 (-6,0) mkr
– Kassaflödet från den löpnade verksamheten uppgick till -12,2 (-5,9) mkr 
– Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,25 (-0,12) kr

Väsentliga händelser
Första kvartalet
– Serieproduktion har startats och SunCool-fabriken i Kina invigdes i januari 
– Fusionen av SunCool AB och SaltX fullbordades i januari 
– SaltX och papperstillverkaren Ahlstrom-Munksjö̈ har tecknat utvecklings- och licensavtal för att tillsammans utveckla tillverkningsmetod för SaltX material på̊ grafenpapper

Efter periodens utgång
– SaltX vann Bloomberg New Energy Pioneer Award 

Stockholm 3 maj 2018
Styrelsen & VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: +46–705 600 268
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46–708 108 034

*********************************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj, 2018 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Download PDF

Release