Skip to content

SaltX Technology Holding AB till Nasdaq Stockholm First North

SaltX Technology Holding AB har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm First North. En komplett bolagsbeskrivning finns att ladda ner på corp.saltxtechnology.com.

Nasdaq Stockholm First North har idag godkänt den bolagsbeskrivning som upprättats i samband med pågående verksamhetsförändring inom Anodaram AB.

Som tidigare meddelats beslutade Anodaram AB vid årsstämman den 7 april 2016 om att genomföra det tidigare annonserade namnbytet till SaltX Technology Holding AB och att i samband därmed förvärva ClimateWell AB genom apportemission. 

Vi har ett starkt erbjudande med potential att generera stora värden för kunder, samhälle och aktieägare, och som redan attraherat namnkunniga kunder och partners. Att vi nu blir ett listat bolag innebär en ny fas på vår resa. Det innebär en ytterligare kvalitetsstämpel och bidrar till ett allmänt ökat intresse för oss och vår verksamhet”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology Holding AB.

Ny webbplats – saltxtechnology.com
Idag lanseras även SaltX Technologys nya webbplats. På saltxtechnology.com finns information om Saltx Technologys teknologi och erbjudande. På corp.saltxtechnology.com finns all typ av investerarrelaterad information.  

Aktiens kortnamn kommer inom kort att ändras från ARAM-B till SALT-B.

Nasdaq First North kommer att bli en utmärkt plattform för Bolaget och dess aktieägare när vi nu går in en spännande fas”, säger Åke Sund, som vid årsstämman den 7 april valdes till styrelseordförande för SaltX Technology Holding AB.

Om SaltX Technology

  • SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX™. 
  • Bland SaltX Technologys OEM-partners återfinns bl a General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. Genom att integrera SaltX-teknologin i sina respektive värme- och kyla-produkter möjliggörs stora energi- och kostnadsbesparingar åt slutkonsumenten.
  • SaltX Technology fokuserar för närvarande på att integrera SaltX-teknologin inom tre applikationsområden: värmepumpar, luftkonditioneringssystem och termiska solfångare. Marknadspotentialen för dessa områden uppgår till över 12 miljarder euro per år.
  • SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 miljoner kronor (inklusive licensaffär i Kina). 

Download PDF

Release