Skip to content

SaltX Technology i internationell expertgrupp för nästa generations gasvärmepumpar

Energilagringsbolaget SaltX Technology leder idag Sveriges delegation i den Internationella Energimyndighetens (IEA) expertgrupp för nästa generations gasdrivna värmepumpar. Gruppen, som består av representanter från ledande tillverkare, energibolag och akademi, har i uppdrag att utveckla gemensamma standarder som ska möta EUs skärpta märkningskrav för värme- och kylprodukter som införs september 2019.

Som tidigare meddelats utsågs SaltX Technology förra året att leda den svenska delegationen i IEAs expertgrupp Annex 43 för gasdrivna värmepumpar tillsammans med Alfa Laval och KTH. Mötet hålls 26-27 januari i Las Vegas i samband med AHR Expo 2017 – världens största mässa för värme- och kylprodukter (http://ahrexpo.com/).

– Gasdrivna värmepumpar är ett av SaltX Technologys viktigaste fokusområden så arbetet i denna grupp är oerhört viktigt. Det pågår en intensiv teknikutveckling inom branschen för att minska användningen av fossila bränslen. Med starka partners och beprövad teknologi är vi väl positionerade för att kunna ta betydande marknadsandelar, säger Karl Bohman, VD för SaltX.

Genom att integrera SaltX-teknologin i gasvärmepumpar kan energiförbrukningen för uppvärmning i hushåll minska med upp till 50 procent.

I expertgruppen, som leds av det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer, deltar stora OEM-tillverkarare såsom Bosch, Vaillant och Viessmann samt energibolagen British Gas och Engie (tidigare Gaz de France) och. Därutöver deltar även flera ledande forskningsinstitut och universitet, bl a Oak Ridge National Laboratory, Warwick University och Politecnico di Milano.

Om IEA

International Energy Agencys (IEA) expertgrupp Annex 43 (www.annex43.org)  har i uppdrag att testa och utvärdera befintliga standarder samt föreslå nya och bättre lämpade testmetoder och prestandakrav för gasvärmepumpar, till olika standardiseringsorganen samt till EU kommissionen.

Download PDF

Release