Skip to content

SaltX Technology presenterar lyckade resultat för laddningsreaktor i Bollmora

Energilagringsföretaget SaltX Technology har framgångsrikt installerat och driftsatt en laddningsreaktor från det australiensiska företaget Calix Limited (ASX:CXL) vid SaltX:s pilotanläggning i Bollmora, Stockholm. Tester från pilotanläggningens laddningsreaktor visar på goda resultat.

SaltX har utvecklat en teknologi som möjliggör effektiv energiförflyttning, för att nyttja överskottet av förnybar energi, som inte alltid är planerbar, och flytta dess tillgänglighet till kvälls- och vinterperioderna när efterfrågan är hög. För att ladda SaltX:s patenterade energilagringslösning använder bolaget en laddningsreaktor från Calix.

Under det gångna året har SaltX designat, byggt och installerat en pilotanläggning i Bollmora. Målet med pilotprojektet är att optimera funktionen och utveckla tekniken från SaltX tidigare pilotprojekt i Berlin. Genom samarbetet med Calix har SaltX lyckats få på plats en industriell teknik för laddning av energilagret med en värmeöverföringskapaciteten tre gånger högre jämfört med tidigare installationer.

Vi är glada över att ha kunnat ladda energilagret på ett kontrollerat sätt och med relativt hög effekt. Calix:s teknik har gjort det möjligt att optimera systemet ytterligare och föra SaltX närmare en kommersiell produkt, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX.

SaltX beställde tekniken från Calix i februari 2021 och kan nu presentera en lyckosam installation och funktion ett år senare.
 

Jag är mycket stolt över vårt team som har lyckats leverera detta projekt på rekordtid. Dessutom ser vi med tillförsikt på samarbetet mellan SaltX och Calix i etableringen av långtidsenergilager, en mycket viktig del i energiomställningen, säger Phil Hodgson VD på Calix.

Laddningsreaktorn har en effekt på 200 kilowatt och en värmeöverföring på cirka 100 watt per kvadratmeter kelvin. Testerna i Bollmora är i linje med förväntningarna och har bekräftat värmeöverföringsgraden och även visat en laddningsgrad på 95 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Om Calix
Calix är ett australiensiskt teknikföretag med ett team av engagerade personer som utvecklar en patenterad teknik för att tillhandahålla industriella lösningar som möter globala hållbarhetsutmaningar. Grundtekniken används för att utveckla miljövänliga lösningar för avancerade batterier, växtskydd, vattenbruk, avloppsvatten och koldioxidreduktion. För mer information, besök: https://www.calix.global.