Skip to content

SaltX Technology rekryterar ny Head of Technology Integration

Det svenska innovations- och energilagringsbolaget SaltX Technology har rekryterat Ingemar Hallin som ny Head of Technology Integration. Hallin, som närmast kommer från tjänsten som R&D Manager på Dometic, tar också plats i Bolagets ledningsgrupp. 

SaltX Technology är nu inne i en spännande fas. Inom samtliga våra tre fokusområden pågår ett intensivt arbete med att tillsammans med kunder och partners vidareutveckla och integrera SaltX-teknologin i olika typer av applikationer. Ingemars långa erfarenhet från utvecklingsarbete i stora internationella koncerner innebär ett värdefullt tillskott som kommer att stärka vårt team ytterligare”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Ingemar Hallin är civilingenjör från KTH med en lång karriär från Dometic och Electrolux bakom sig. Som ansvarig för teknikintegration på SaltX Technology kommer han bl a att ansvara för projektledning av pågående kundprojekt samt fortsatt konceptutveckling, integrering och industrialisering av SaltX-teknologin tillsammans med kunder och partners.

Potentialen i SaltX-teknologin är mycket stor. Listan på befintliga samarbetspartners är imponerande och det ska nu bli väldigt spännande att ta integrationsarbetet till nästa nivå”, säger Ingemar Hallin.

Hallin tillträder tjänsten i november.

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX-teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD:
Tel: 070 560 02 68
 

Download PDF

Release