Skip to content

SaltX Technology representerar Sverige tillsammans med Alfa Laval och KTH i internationell expertgrupp för nästa generations gasvärmepumpar.

Det svenska innovations- och energilagringsbolaget SaltX Technology leder den svenska delegationen i International Energy Agencys (IEA) expertgrupp avseende nästa generations gasdrivna värmepumpar. Gruppen, som sammanträder idag i Milano, består av representanter från ledande tillverkare, energibolag och akademi och har i uppdrag att utveckla gemensamma standarder som möter de nya europeiska regelverk som träder i kraft i september 2019.

Att få leda den svenska delegationen i expertgruppen är ett stort erkännande för SaltX teknologi och kompetens. Det ger oss inte bara goda möjligheter att vara med och påverka standarden för nästa generations gasvärmepumpar, utan även att sprida kunskapen om vår teknologi bland våra mest betydelsefulla målgrupper”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Från Sverige deltar även Alfa Laval och Kungliga Tekniska högskolan (KTH), båda mångåriga samarbetspartners till SaltX Technology.

I expertgruppen, som leds av det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer, återfinns representanter från bl a OEM-tillverkarna Bosch, Vaillant och Viessman samt energibolagen Gaz de France och British Gas. Därutöver deltar även flera ledande forskningsinstitut och universitet, bl a Oakridge National Laboratory, Warwick University och Politecnico di Milano.

Första mötet där SaltX Technology deltar äger rum idag och imorgon, 15-16 juni 2016 vid Politecnico di Milano, Italiens största och ledande tekniska universitet.  

Teknologi som möjliggör stora energibesparingar
Gasdrivna värmepumpar är ett av viktigaste SaltX Technologys fokusområden. Den totala globala marknaden för gas- eller bränsledrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning uppskattas till minst 19 miljoner enheter per år. Inom branschen pågår en intensiv teknikutveckling som syftar till att möjliggöra dels en konvertering till icke-fossila energislag, dels lösningar som minskar energiåtgången och därmed medför lägre kostnader för slutanvändaren. Till de främsta drivkrafterna hör en generellt ökad miljömedvetenhet i kombination med skärpt lagstiftning. Inom EU kommer t ex klassificeringskravet för energieffektivitet i HVAC produkter att bli än hårdare. Från och med 26 september 2019 måste exempelvis alla gasdrivna värmepannor märkta med A+ eller A++ använda omgivningsluften som energikälla och således inkludera en termisk värmepump.

Vår teknologi är som klippt och skuren för gasdrivna värmepumpar. Genom att bygga in SaltX-teknologin i gasvärmepumpar kan energiförbrukningen för uppvärmning i hushåll minska med upp till 50 procent, vilket leder till stora miljö- som kostnadsbesparingar”, säger Karl Bohman, SaltX Technologys VD.

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd.

SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

Download PDF

Release