Skip to content

SaltX Technology säger upp avtal om likviditetsgaranti

Mot bakgrund av v&auml;sentligt &ouml;kad handel i aktien under den senaste tiden ser ledningen f&ouml;r SaltX Technology ej l&auml;ngre n&aring;got behov av att ha en likviditetsgarant engagerad. Avtalet med Mangold Fondkommission, vilka tillhandah&aring;llit denna tj&auml;nst, s&auml;gs d&auml;rf&ouml;r upp.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Aktien i SaltX Technology Holding AB (publ) handlas fr.o.m. den 11 februari 2017 utan avtal om &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-sager-upp-avtal-om-likviditetsgaranti/">Continued</a>

Mot bakgrund av väsentligt ökad handel i aktien under den senaste tiden ser ledningen för SaltX Technology ej längre något behov av att ha en likviditetsgarant engagerad. Avtalet med Mangold Fondkommission, vilka tillhandahållit denna tjänst, sägs därför upp. 

  

Aktien i SaltX Technology Holding AB (publ) handlas fr.o.m. den 11 februari 2017 utan avtal om likviditetsgaranti.

       För ytterligare information, vänligen kontakta: Harald Bauer, CFO: Tel: 0708-108034

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november, 2016 kl. 15.00 CET.

Download PDF

Pressmeddelande_mangold