Skip to content

SaltX Technology säkrar amerikanskt gasvärmepumpsprojekt värt ca 5 Mkr

Det svenska innovations- och energilagringsbolaget SaltX Technology ska tillsammans med ledande partners - Rheem USA och Oak Ridge National Laboratory (ORNL) - ta fram nästa generations gasvärmepump för den amerikanska marknaden. Projektet innebär cirka 5 Mkr i initial intäkt till SaltX Technology. Bara i USA beräknas den totala marknadspotentialen uppgå till 2 miljarder dollar per år.

Projektet syftar till att tillsammans utveckla nästa generations värmepump för uppvärmning av hushåll på den nordamerikanska marknaden. Projektet leds av ORNL, ett av USAs ledande forskningslaboratorier. SaltX Technology står för den grundläggande teknologin, ORNL står för systemintegration och -utveckling samt utvärdering medan Rheem står för tillverkning och kommersialisering av den färdiga produkten.

Projektet finansieras av amerikanska Department of Energy (DOE). Den totala finansieringen uppgår till 2 miljoner dollar fördelat över tre år med start i oktober 2016. För SaltX Technology innebär det en intäkt om cirka 5 Mkr. Varje år i USA levereras det fler än 4 miljoner luftvärmepannor, s.k. furnaces, av den typ som potentiellt skulle kunna vara en SaltX gasvärmepump. Detta motsvarar en marknadspotential för SaltX Technology på över 2 miljarder dollar per år.

Vi är oerhört glada att få en global, marknadsledande OEM-kund som Rheem USA ombord. Att vi vinner projektet i absolut tuffaste konkurrens visar på hur starkt vårt SaltX-koncept är. Marknaden för uppvärmning av hushåll i USA är mycket intressant för oss. Precis som Europa står den inför stora förändringar med allt högre krav på energi- och miljöprestanda. Projektet gör att vi kan adressera båda marknaderna samtidigt och på så sätt få bra utväxling. Dessutom kompletterar det vårt projekt för varmvattenberedare som vi har med General Electric.”, säger Karl Bohman, VD SaltX Technology.

Den gasvärmepump som nu ska utvecklas för den amerikanska marknaden bygger till stora delar på samma princip som det europeiska konceptet för HeatBoost-applikationen som är under utveckling. Till skillnaderna hör bland annat att i det amerikanska konceptet distribueras värmen i huset via luftkanaler/aggregat i taket – istället för vattenburet via radiatorer eller golvslingor, vilket är standard i Europa. Konceptet möjliggör en något enklare design där enheten även kan placeras utomhus. Beräkningar från ORNL visar att konceptet förbättrar energieffektivitet med 43 procent, jämfört med dagens bästa produkter på marknaden. Energibesparingen resulterar i en återbetalningstid på endast 3-4 år.

”Timingen för detta projekt kunde inte ha varit bättre eftersom de tekniska synergierna med det europeiska konceptet är så uppenbara”, säger Göran Bolin, teknisk chef och vice VD för SaltX Technology.

SaltX Technology och Rheem Argentina utvecklar sedan tidigare en gasdriven värmepump för varmvattenberedare för den sydamerikanska marknaden. Rheem Argentina är ett systerbolag till Rheem USA och ingår i den globala Rheem-koncernen.

Gasdrivna värmepumpar är ett av de viktigaste SaltX Technologys fokusområden. Den totala globala marknaden för bränsledrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av hushåll uppskattas till minst 19 miljoner enheter per år.

Om Rheem
Rheem (www.rheem.com) är en global och ledande OEM-tillverkare av alla typer av värme- och kylprodukter – allt i från elektriska värmepumpar och gasdrivna värmepannor till energieffektiva luftkonditioneringssystem. Bolaget grundades 1925 och har huvudkontor i Atlanta, USA, med över tio tillverkningsenheter och försäljningskontor runt om i Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Asien.

Om ORNL
Oak Ridge National Lab (www.ornl.gov) i Tennessee, USA, med över 4 500 forskare, är Department of Energys största forskningslaboratorium, och tillhör det mest framstående inom tillämpad forskning av förnyelsebar energi. ORNL har samarbeten med flera stora OEM-tillverkare av värme- och kylprodukter.

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX-teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2016 kl. 09.00 CET.  

Download PDF

Release