Skip to content

SaltX Technology satsar på nytt fokusområde inom energilagring

&ndash; Rekryterar Christofer Rh&eacute;n som ny f&ouml;rs&auml;ljningschef SaltX Technology startar upp ett nytt fokusomr&aring;de inom energilagring som m&ouml;jligg&ouml;r &ouml;kad anv&auml;ndning av f&ouml;rnyelsebara energik&auml;llor b&aring;de i liten och stor skala. I samband med satsningen rekryteras Christofer Rh&eacute;n som ny f&ouml;rs&auml;ljningschef. Han kommer senast fr&aring;n Opcon och Saxlund International, d&auml;r han var chef f&ouml;r strategi- och aff&auml;rsutveckling.&nbsp; &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-satsar-pa-nytt-fokusomrade-inom-energilagring/">Continued</a>

– Rekryterar Christofer Rhén som ny försäljningschef

SaltX Technology startar upp ett nytt fokusområde inom energilagring som möjliggör ökad användning av förnyelsebara energikällor både i liten och stor skala. I samband med satsningen rekryteras Christofer Rhén som ny försäljningschef. Han kommer senast från Opcon och Saxlund International, där han var chef för strategi- och affärsutveckling. 

”Som en del av utvecklingen av SaltX Technology är det naturligt att bredda vår inriktning mot mer storskaliga energilagringslösningar för sol-, vindkraft och fjärrvärme. Vi är därför glada att få Christofer Rhén ombord. Hans erfarenhet att sälja in innovativa energilösningar till energibolag och systemintegratörer blir mycket relevant och viktig för den är satsningen. Samtidigt kan vi öka intensiteteten i försäljnings- och affärsutvecklingsarbetet inom våra andra fokusområden, särskilt gasdrivna värmepumpar”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Christofer Rhén har en bakgrund som teknologie doktor inom energiteknik och innehaft en rad seniora, internationella säljroller på bland annat Opcon, Saxlund och Skellefteå Kraft. Hans uppdrag på SaltX Technology blir att förutom skapa nya affärer, utveckla befintliga och säkra nya potentiella kunder och partners.

Då SaltX gör det möjligt att lagra till exempel sol- eller vindenergi utan några större energiförluster till en relativt låg investeringskostnad, blir återbetalningstiden kort för kunden. Jag tror att SaltX-teknologin kan få ett stort genomslag inom energilagringsområdet som har en fantastisk marknadspotential, och jag ser fram emot att bidra till detta”, säger Christofer Rhén.

Den nya energilagringsapplikationen baseras på SaltX Technologys patenterade Nano-Coated Salt (NCS) teknologi. Materialet har hög energidensitet med kapacitet att lagra energi under kort eller lång tid utan förluster under lagringstiden och detta till låg kostnad.

Christofer Rhén börjar på SaltX Technology 5 oktober 2016.

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX-teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. SaltX Technology grundades 2001 och har i dag 25 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North. 

Download PDF

Release