Skip to content

SaltX Technologys nya innovation – laddningsreaktor med flera användningsområden

Energilagringsföretaget SaltX Technology har under 2021 utvecklat en ny teknologi för att ladda sitt energilagringsmaterial. Syftet med utvecklingsprojektet är att förbereda energilagret för att kunna hantera ännu högre effekter och temperaturer. Försöken har nu bekräftats lovande och utvecklingen av teknologin kommer fortgå under 2022.

Bolaget har under de senaste åren gått från en strategi med fokus på energilagringsmaterial till att idag fokusera på hela energilagringssystemet – EnerStore. I systemet ingår både laddnings- och urladdningsreaktorer, subsystem och energilagringsmaterial.

I början av 2021 tog SaltX beslut om att samarbeta med ett australiensiskt företag, Calix Ltd, för att utveckla en laddningsreaktor till pilotanläggningen i Bollmora, Stockholm. Calix-reaktorn har bevisat sig fungera väl, vilket bolaget också har kommunicerat om. Tekniken fyller sitt syfte och funktion och det goda samarbetet mellan bolagen fortsätter.  

SaltX vision är att kunna förse städer och industrier med ett konkurrenskraftigt storskaligt energilager som kan möjliggöra ett skifte till ett förnyelsebart energisystem. Därför har ett parallellt utvecklingsprojekt av en laddningsreaktor pågått för att möjliggöra ännu högre effekter och temperaturer, vilket gör det möjligt att skala upp till större projekt och applikationer.  

“Utvecklingen av vår nya laddningsreaktor har varit lyckosam och vi är glada över att kunna presentera en ny produkt under utveckling. Vår nya produkt kommer ge oss mer kontroll över hela energilagret”, säger Carl-Johan Linér, Vd för SaltX.

I arbetet med den nya egenutvecklade laddningsreaktorn har även andra användningsområden identifierats. Tekniken ger möjlighet att hetta upp material till mycket höga temperaturer och med en effektiv skalning. Detta betyder att det även är möjligt att använda teknologin inom industrin för kalcinering (en process där fasta material modifieras genom kraftig upphettning).

Bolaget har ansökt om patent för den nya reaktorteknologin.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Stockholm, 2022-02-17