Skip to content

SaltX tecknar avsiktsförklaring med världsledande vindkraftsleverantör – Kinesiska Goldwind vill använda SaltX lösning för storskalig energilösning

SaltX Technology – listat på Nasdaq First North – har tecknat en avsiktsförklaring med världens tredje största tillverkare av vindturbiner, kinesiska Goldwind. Överenskommelsen innebär att parterna gemensamt ska utveckla och kommersialisera en banbrytande lösning där Goldwinds vindkraftsturbiner kombineras med SaltX lösning för storskalig energilagring – EnerStore. I ett första steg ska man uppföra en demonstrationsanläggning i Goldwinds Science & Technology Park i Peking. Projektet inleds omedelbart och fokuserar på SaltX EnerStore-koncept, men kan också komma att inkludera SunCool- solfångare.

I pilotprojektet vill Goldwind visa att vindkraft och SaltX EnerStore-teknologi fungerar tillsammans i en storskalig anläggning i megawatt-storlek. Goldwind ser en växande efterfrågan på elektricitet till kraftvärme-lösningar, vilket är precis vad SaltX energilager kan bidra med. 

“Vi är mycket stolta över samarbetet med ett av världens ledande vindkraftföretag. Eftersom vindkraft i dag är den snabbast växande energikällan är efterfrågan på storskalig energilagring mycket stor. Goldwind kontaktade SaltX då vi erbjuder ett alternativ till batterier som är mer hållbart och kostnadseffektivt. Detta bekräftar återigen att SaltX har en världsledande teknik för energilagring”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Goldwind överväger också att bygga en lösning där SunCool-konceptet ingår genom att installera termiska solfångare med integrerad kyla och energilagring. SunCool-produkterna kommer att levereras av SunCools partner i Kina NSECT.

Parterna avser att installera och driftsätta demonstrationsanläggningen i Peking under andra halvåret 2018. Värdet av projektet för SaltX kommer att bestämmas under konstruktions- och projekteringsfasen 2017, men uppskattas att vara betydande.

För att se en animering av hur EnerStore kan appliceras i en vindapplikation, klicka här: https://youtu.be/HAJHj0P-3Ro 

För ytterligare information kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

Om Goldwind

Goldwind är Kinas största och världens tredje största tillverkare och leverantör av vindkraftverk. Bolaget omsätter ca 30 miljarder CNY per år. Det har levererat och installerat över 38 GW vindkraft världen över. Goldwind äger själv och driver vindkraftverk med kapacitet på omkring 3,5 GW och är verksamt i mikro-grid system, vattenreningsteknik och en rad andra områden inom hållbar energi. Goldwind fokuserar på innovation och prioriterar FoU. Goldwind sysselsätter över 1 000 personer inom forskning, utveckling och service vid 7 olika FoU-centra med det senaste i Århus, Danmark. Goldwind har byggt starka partnerskap med ledande universitet runt om i världen. Goldwind är noterat på börsen i både Hongkong och Shenzhen.

Om SaltX och EnerStore 

SaltX har utvecklat ett energilagringskoncept EnerStore. Teknologin bygger på ett egenutvecklat och patenterat salt Nano-Coated Salt (NCS). Energilagringsteknologin används i SaltX affärsområde för storskalig energilagring av värme- och kraftproduktion. Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nanopartiklar kan mer energi lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet har hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor som vind och solenergi med minimala förvaringsförluster på ett kostnadseffektivt sätt.

Om SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Download PDF

Release