Skip to content

SaltX tecknar samarbetsavtal med INERCO kring energilagring

– INERCO utvecklar och bygger storskalig termokemisk lösning baserad på nanocoatat salt Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – ingår ett strategiskt avtal med spanska INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A. (INERCO ITC). Partnerna har avtalat om en gemensam utvecklingsplan, där det första steget är att under 2020 bygga en pre-kommersiell anläggning i megawatt-skala för storskalig energilagring i nanocoatat salt.

INERCO har ett gott rykte inom anläggningar för kraft och värmeproduktion. Energilagringssystemet ska laddas med ett överskott från förnybar energi eller högtempererad spillvärme. Systemet kommer att möjliggöra en kontrollerad urladdning under perioder med hög efterfrågan på energi. Energin som laddas ur lagret kommer att bestå av hög värme för produktion av ånga för elproduktion eller värme för direkt industriell användning.

Målet är att sänka beroendet av fossila bränslen och öka flexibiliteten hos termiska och kraftverk baserade på förnybar energi. Parterna är också överens om en plan för att kommersialisera energilagringslösningen. Målmarknader för samarbetet kommer till en början att vara Spanien, Portugal, Central- och Sydamerika och Mexiko. INERCO ansvarar för utvecklingen av den första piloten och kommer också att leda finansieringen av den.

“INERCO ser stora fördelar i att lagra energi i nanocoatat salt. Därför har vi ingått ett starkt partnerskap med SaltX. Energisektorns framtid innebär att vi måste använda oss av robusta och kostnadseffektiva energilagringslösningar. Dessa ska kunna integreras med hybridlösningar, konventionella och förnybara energikällor. SaltX nanocoatade salt har väsentliga fördelar jämfört med andra system som bygger på andra energilagringsprinciper, såsom ”molten salt”, betong eller elektriska batterier. Detta på grund av t.ex energieffektivitet, drift och säkerhetsegenskaper.Med denna tekniska ansats är INERCO övertygat om att förutsättningarna är goda för att hitta konkurrenskraftiga, koldioxidfria lösningar, för både kraftproduktion och energiintensiva industrier”, säger Pedro Marín, VD för INERCO.

“Ett partnerskap med INERCO stärker SaltX-position på marknaden för termisk energilagring. SaltX affärsmodell är att sälja kärntekniken inom energilagringslösning och det är viktigt att hitta rätt partner för varje marknad. INERCO har en stark historia av att utveckla och sälja energisystem vilket gör alliansen till ett bra partnerskap”, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology.

För ytterligare information kontakta:
Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology, tel + 46-70 532 08 08

*********************************************************

Ingeniería, Tecnología y Consultoría, S.A (INERCO)
INERCO är ett multinationellt företag med huvudkontor i Spanien, specialiserat på EPC-leveranser och teknikutveckling för energi- och miljöapplikationer. INERCO har kompetens inom en rad branscher och relevant kapacitet avseende konstruktion av stora industrianläggningar. INERCO har 650 anställda, mer än 100 000 referenser och har varit verksamt i 35 år. För mer information besök: https://www.inerco.com

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Stockholm den 23 juli 2019