Skip to content

SaltX uppnår första milstolpen i samarbetet med Ahlstrom-Munksjö – 2D fab levererar grafen och bygger ut produktionskapacitet

Stockholm 2018-11-29 Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) – listat på Nasdaq First North Premier – har klarat av den första milstolpen i det strategiska utvecklingsprojektet tillsammans med Ahlstrom-Munksjö, en global tillverkare av fiberbaserade material. På sex månader har bolagen tillsammans med grafentillverkaren 2D lyckats ta fram en industriell tillverkningsmetod för att bestryka grafen på papper och integrera det med SaltX patenterade nano-coatade salt för sin storskaliga energilagringslösning. Nu inleds körningar i Ahlstrom-Munksjös pilotproduktionslinje.

I detta strategiska samarbetsprojekt som startade i mars 2018, utecklar och testar SaltX och Ahlstrom-Munksjö en industriell process för tillverkning av grafenbestruket papper som beläggs med nanobehandlat salt. Syftet är att väsenligt kunna sänka tillverkningskostnaden primärt för SaltX storskaliga energilagringlösning men även för de andra applikationerna.

”I ett första steg har vi nu tillsammans med Ahlstrom-Munksjö visat att tillverkningen fungerar industriellt. Vi är imponerade av Ahlstrom-Munksjös innovationsförmåga och kreativitet att hitta skalbara och industriella produktionsmetoder för vårt energilagringsmaterial, och ser fram emot att ta nästa steg mot produktion i större skala”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

”Innovation och produktutveckling är viktigt för att säkerställa vår tillväxt och konkurrenskraft genom att förbättra befintliga produkter och utforma nya. Projektet är ett av våra många pågående forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att säkerställa vår framtida förmåga att erbjuda våra kunder avancerade, specialtillverkade fibermaterial. Vi har nu funnit och bevisat ett industriellt gångbart koncept för denna applikation genom att använda vårt kunnande och anpassa våra befintliga produktionsmetoder. Det finns fortfarande några steg tills vi når fullskalig produktion, men det var ett första viktigt steg. För oss är detta en spännande möjlighet att utveckla det vi kan göra med fibrer för såväl våra kunder som slutanvändarna inom energisektorn”, säger Anna Bergquist, affärsenhetschef för isoleringspapper vid Ahlstrom-Munksjö.

SaltX meddelade i slutet av förra året att man inlett ett strategiskt samarbete med en ledande grafentillverkare – 2D fab. Bolaget är ett av Europas få tillverkare av grafen som har kunskap och kapacitet att tillverka grafen i industriell skala på ett kostnadseffektivt sätt.

”Jag har lång erfarenhet från pappersindustrin från SCA, och när jag hörde om Göran Bolins uppfinning att bestryka grafen på papper förstod jag direkt att lösningen har stor potential. Vi ska bli en ledande leverantör på grafenområdet och kommer under nästa år att väsentligt öka vår tillverkningskapacitet”, säger Sven Forsberg, 2D fabs VD.

Om Ahlstrom Munksjö
Ahlstrom-Munksjö är världsledande inom fiberbaserat material och levererar innovativa och hållbara lösningar till sina kunder. Företagets uppgift är att utöka rollen för fiberbaserade lösningar i ett hållbart vardagsliv. Erbjudandet omfattar filtermaterial, släppmedel, mat- och dryckesmaterial, dekorpapper, slipmedel och tejpunderlag, elektroteknisk papper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt en rad specialpapper för industriell- och konsumentändamål. Den årlig nettoomsättning är cirka 3 miljarder Euro och företaget sysselsätter 8 000 personer. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Om 2D fab
2D fab – www.2dfab.se – har en unik produktionsprocess för tillverkning av det tvådimensionella nano-materialet grafen. Bolaget, som är en spin-off från Mittuniveristetet, har sitt säte i Sundsvall, där också utveckling och produktion sker. 2018 röstades bolaget fram av Ny Teknik och Affärsvärlden som ett av Sveriges 33 hetaste tech-bolag (“33-listan”).

Om grafen
Grafen är ett helt kolbaserat material som utgörs av ett ytterst tunt skikt – endast ett atomlager tjockt. Grafen ökar värmeledningsförmågan i SaltX materialet med och medför att tillverkningskostnaden för SaltX energilagringsmaterial kan sänkas väsentligt.

Om SaltX Technology
SaltX Technology – www.saltxtechnology.com – utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på NASDAQ First North Premier i Stockholm. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser.

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

Du kan även se en intervju med Karl Bohman från i mars tidigare då samarbetet offentliggjordes genom att klicka på länken: YouTube

Download PDF

Release