Skip to content

SaltX uppnår positiva resultat i SunCool-projektet i Ankara

Vid det avslutande projektmötet i Österrike förra veckan, presenterades positiva resultat i slutrapporten från EU-projektet A2PBeer som SaltX Technology deltagit i. Resultaten från de 50 SunCool-solfångare som installerades i september 2016 visade att anläggningen fungerar och de uppmätta energibesparingarna var klart tillfredsställande. 

Anläggningen är en del av ett EU-finansierat projekt och syftar till att demonstrera energibesparingen med hjälp av världens första termiska solfångare med inbyggd lagring och kyla. Solfångarna är motsvarande de som tillverkas i SunCool-fabriken i Kina.

”Med resultaten från Ankara-installationen, får vi ytterligare en utmärkt referens att visa upp för potentiella kunder i Europa och Afrika. Erfarenheterna och lärdomarna från det här projektet är värdefulla för våra kommande SunCool-installationer”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Utdrag från slutrapporten (översatt):
“A2PBeer har fokuserat på universitetsbyggnaden, där SaltX absorptionssystem och Parans/Toshiba/Tecnalias hybrida ljusanläggning har installerats. SaltX system producerar varmvatten för hela byggnaden, medan kylan i huvudsak levereras till den gemensamma matsalen under varma perioden under vår och höst då skolan är stängd sommartid.

Solfångaren och system var konstruerade för att komplettera befintliga varmvattenpannor och förbättra inomhusklimatet från över 27º C till 24º C vid lunchtid då byggnadens matsal användes som mest.”

För mer information kontakta:  
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: 0705 600 268

Om A2PBeer projektet 
A2PBeer – www.a2pbeer.eu –  är ett forskningsprojekt inom EU:s 7:e ramprogram. Syftet är att utveckla och demonstrera olika energibesparande teknologier på offentliga byggnader i tre euroepiska städer – Bilbao, Malmö och Ankara. Projektet har 21 deltagare från 11 olika länder i Europa, och leds av det spanska forskningsinstitutet Tecnalia. 

Stockholm
2018-03-06