Skip to content

SaltX utser EnerStore partner i Italien

Energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) – noterat på NASDAQ First North Premier – och NOKA –ett ledande italienskt bolag inom lösningar för förnyelsebar energi – har tecknat ett sälj – och distributionsavtal. NOKA blir SaltX EnerStore-partner på den italienska marknaden. Avtalet innehåller ett åtagande för NOKA att köpa EnerStore system och projekt värda minst 5 mkr under 2019.

Under det kommande året kommer SaltX att fortsätta välja ut och besluta om samarbeten med lokala partners för EnerStore. 

”Vi är stolta över att ha blivit valda som SaltX EnerStore-partner på den italienska marknaden. Med vår position inom förnybar energi och med SaltX innovativa energilagringsteknologi är vi säkra på att vi kommer att kunna göra ett stort avtryck på den italienska marknaden” – säger NOKA´s International Business Director, Thomas Lubbers.

”Att säkra nyckelpartners för EnerStore på viktiga lokala marknader är en del SaltX arbete för att säkra upp en stark global lansering av EnerStore. NOKA har blivit noga utvald och vi ser fram emot många år av samarbete.” – säger Simon Ahlin, Head of Sales på SaltX.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: tel: +46 70 560 02 68

*******************************************************

Om EnerStore
EnerStore är en storskalig energilagringslösning som lagrar elektrisk energi och laddar ut värme eller ånga till uppvärmning av städer och/eller industrier, vilket gör det möjligt att flytta energi till när det behövs som mest. Lösningen är baserad på SaltX patenterade nano-coated salt teknologi. 

Förnyelsebara energikällor ersätter fossilbränslen i hög takt och därför växer efterfrågan på balanskraft, ”peak-shifting” och andra teknologier för att erbjuda förnybar energi när den behövs som mest. Idag ökar integrationen på många plaster av sol och vindkraft samtidigt som de har ett stort behov av värme och ånga. I Europa åtgår tex 50 procent av energiförsörjningen till värme. 

Om NOKA
NOKA –https://nokagroup.com– planerar och utvecklar projekt, lösningar och system för energieffektivisering och hållbar utveckling. Affärsmodellen bygger på att erbjuda miljömässig hållbarhet på en hög företagsnivå med energieffektiva lösningar, reduktion av utsläpp och produktion och konsumtion från noll-utsläppskällor. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2018-10-09