Skip to content

SaltX Vattenfall-projekt rapporteras i tysk TV och media

Stockholm, 2018-12-12 Igår bjöd Vattenfall in press och media till sitt kraftvärmeverk - Reuter C - i Berlin. Tyska TV-kanalen - rbb - rapporterade evenemanget (se här (https://mediathek.rbb-online.de/tv/Abendschau/Abendschau-vom-11-12-2018/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3822076&documentId=58524952) - börjar 00.20.55). Marcus Witt, Vattenfalls VP Asset Management Heat höll en presskonferens och presenterade projektet på plats.

SaltX och Vattenfall färdigställer nu installationen av en storskalig pilotanläggning som kommer att lagra outnyttjad vindkraft i SaltX energilagring som används som fjärrvärme för att klara av spetslaster i nätet. Tyskland, inklusive Berlin, har en ambition att stänga ned alla koleldade värmeverk och ersätta dem med förnybar energi. För att lyckas, måste utbud och efterfrågan balanseras med en lagringslösning, varför Vattenfall överväger SaltX lösning.

Efter ett år med planering och genomförande är vi glada att snart vara igång och ser fram emot att visa upp vår lösning. Jag är imponerad av den synlighet och uppmärksamhet som projektet får både inom Vattenfall och externt “- Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

De tyska nyhetssajterna Energate-messenger.de och Zfk.de rapporterade också direkt från eventet.

******************************************** 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. 
SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

Download PDF

Release