Skip to content

SaltX vinner betydande europeiskt gasvärmepumpsprojekt

–  Finansieras med ca 20 Mkr av EU:s Horizon 2020-program SaltX Technology – listat på Nasdaq First North i Stockholm - har tilldelats ett finansierings-stöd på motsvarande 20 Mkr (1,98 MEuro) från EU-kommissionens program Horizon 2020 riktat mot små- och medelstora företag. Syftet är att demonstrera SaltX koncept för gasvärmepumpar i Europa, och att det är enkelt för stora tillverkare av gaspannor att inkludera SaltX teknologi. Projektet inleds direkt och löper i 24 månader.

SaltX koncept för gasvärmepumpar – HeatBoost – har potential att öka energieffektiviteten med upp till 40 procent jämfört med dagens konventionella gaspannor. Det betyder att ett typiskt europeiskt hushåll kan spara upp till 500 Euro per år i uppvärmningskostnader. En gasvärmepump med SaltX teknologi kan prissättas på en nivå så att extrakostnaden återbetalas inom två år.

Med de nya strängare EU-kraven för märkning av värme- och kylprodukter som träder i kraft 2019, kommer vi att vara väl positionerade för att i stor skala sälja vår teknik för gasvärmepumpar, som till en rimlig extrakostnad väsentligt förbättrar energieffektiviteten hos dagens gaspannor. Hittills har gasvärmepumpar varit svåra att få ut på marknaden på grund av alldeles för höga kostnader och komplicerade system”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology, och fortsätter: Vi kommer att arbeta med de stora panntillverkarna för att tillverka en kommersiellt gångbar och kostnadseffektiv lösning för den europeiska marknaden som uppfyller de nya kraven på effektivitet för gasvärmeprodukter.”

SaltX adresserar en marknad på över 9 miljoner gaspannor som i Europa byts ut varje år, och som skulle kunna ersättas med gasvärmepumpar baserat på SaltX HeatBoost-teknologi.  

Se mer om projektet: https://youtu.be/O8vVXehn3qk

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

**************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december, 2017 kl. 08.00 CET.

Om Horizon 2020
Horizon 2020 – ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ – är ett finansiellt initiativ som är till för att genomföra ett EU 2020-flaggskeppsinitiativ som syftar till att säkra Europas globala konkurrenskraft. Det är EU:s mest omfattande program för forskning och innovation någonsin. Närmare 80 miljarder euro finns att söka under sju är (2014–2020). Målet är att se till att Europa producerar vetenskap i världsklass, tar bort hinder för innovation och underlättar för den offentliga och privata sektorn att arbeta tillsammans för att leverera innovation.  

Om marknaden för gasdrivna värmepumpar
I Europa domineras marknaden för uppvärmning av bostäder av gasdrivna värmepannor, särskilt i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien. Marknaden genomgår nu betydande förändringar på grund av förbudet mot icke-kondenserande gasdrivna värmepannor och lanseringen av EU:s nya energimärkningskrav som träder i kraft 2019.

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök 
www.saltxtechnology.com 

Stockholm
2017-12-01

Download PDF

Release