Skip to content

SaltX vinner prestigekontrakt för utveckling av energilagring till hushåll tillsammans med global OEM

Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North - har tecknat kontrakt med det amerikanska elbolaget Bonneville Power Administration (BPA) för att utveckla ett energilagringssystem till hushåll. Projektet sker i nära samarbete med Optimized Thermal Systems (OTS) och en global tillverkare av värme- och kylprodukter. 

Systemet lagrar energi när elpriset är lågt – eller gratis när solceller installerats – för att sedan tas ut i form av värme när elpriset är högt, vilket är vanligt. Besparingen blir därmed betydande, vilket gör återbetalningstiden kort.

”Det är av stort symbolvärde för oss att bli utvalda i ett projekt med en av världens största OEM-tillverkare av värme- och kylprodukter. I takt med att installation av solceller i hushåll ökar kraftigt, ökar också behovet av att lagra energi – inte bara i form av el, utan framförallt värme och kyla. Därför ser vi en mycket stor marknadspotential för denna applikation”, säger Karl Boman, VD för SaltX Technology.

I projektet ska SaltX leverera sitt världspatenterade salt-material till OTS för integration i ett system för småskalig energilagring till den amerikanska hushållsmarknaden. Produkten ska även kunna användas på andra marknader såsom Europa.

En första prototyp av systemet kommer att tas fram och testas under andra halvan av året. Projektet finansieras av BPA som, via OTS, täcker SaltX kostnader för tid och material.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Harald Bauer, CFO: Tel: +46 70-810 80 34

Om BPA

Bonneville Power Administration (BPA) – www.bpa.gov – är en del av US Department of Energy och är baserade i Oregon, USA. BPA levererar ungefär 28 procent av den el som används i nordvästra USA.

Om OTS

Optimized Thermal Systems, Inc. (OTS) – www.optimizedthermalsystems.com – är baserade i Maryland, USA, och specialiserade inom värmeöverföring. OTS arbetar bl.a. med utveckling av värmeväxlare och energioptimering.

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari, 2017 kl. 08.00 CET. 

Download PDF

Release