Skip to content

SMA Mineral och SaltX lanserar ZEQL – ett elektrifierat fabrikskoncept för tillverkning av klimatneutral kalk

Bolagen har sedan våren 2022 samarbetat för att tillsammans skapa en elektrifierad process för tillverkning av klimatneutral kalk i industriell skala. Under förra sommaren gick SMA Mineral in som delägare i SaltX Technology genom att förvärva 15% av bolaget. Nu lanserar parterna ett gemensamt fabrikskoncept och varumärke, ZEQL (Zero Emission Quicklime), med ambitionen att förklara tillverkningskonceptet och tydliggöra kalkens betydelse i samhället och industrin. Den första fabriken ska stå klar under 2025. 

Det gemensamägda konceptet baseras på SaltX:s patentskyddade teknik för elektrisk kalcinering, Electric Arc Calciner (EAC). Tekniken ersätter olja och kol med fossilfri elektricitet och omhändertar den koldioxid som frigörs vid den kraftiga upphettningen av kalkstenen. SMA Mineral planerar att ersätta sina befintliga anläggningar med den nya elektrifierade tillverkningsmetoden. Svante Fielding, Vd på SMA Mineral berättar:  
 
“Marknaden har svarat upp på bästa tänkbara sätt och vi ser fram emot att snart få påbörja bygget av den första anläggningen. Vi har en aggressiv plan framåt vilket gör ZEQL till ett av de mest omfattande elektrifieringsinitiativ som sker inom industrin just nu". 
 
De båda bolagen skapar ett nytt gemensamt varumärke och fabrikskoncept för att öka kännedomen och intresset för den elektrifierade tillverkningsmetoden och för att på sikt, erbjuda andra aktörer att ta del av konceptet för att minimera sin klimatpåverkan. Carl-Johan Linér, Vd på SaltX:  

”Satsningen på ett gemensamägt varumärke och fabrikskoncept gör att vi blir tydligare i vår roll som en ledande aktör och pådrivare för industrins omställning. Vår gemensamma ambition är att ZEQL-konceptet ska bli den nya standarden för klimatneutral kalkframställning för hela kalkindustrin.” 

 
Mer information om samarbetet, tekniken och de framtida anläggningarna, besök zeql.com.

För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, Vd SaltX Technology, +46 705-32 08 08  
Svante Fielding, Vd SMA Mineral, +46 738-03 46 78 

Om ZEQL:  
ZEQL [sequel] är ett industriellt partnerskap för elektrifierad tillverkning av bränd kalk som samägs av SMA Mineral och SaltX Technology. Tillverkningsmetoden och fabrikskonceptet innefattar ny innovativ elektrifieringsteknik med tillhörande CO2-separering. Den första fabriken planeras att stå klar 2025. www.zeql.com 
 
Om SaltX Technology:
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  
 
Om SMA Mineral:   
SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar bränd kalk till bland annat stål- och papper & massaindustrin. Mer information, besök: www.smamineral.se