Skip to content

Stort intresse när SaltX invigde pilotanläggning i Berlin

Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – har under torsdagen tillsammans med Vattenfall premiärvisat pilotanläggningen för storskalig energilagring i SaltX patenterade nanocoatade salt. Premiären rönte ett stort intresse från både press och energibranschen. Genom pilotanläggningen ska Vattenfall de närmaste månaderna utvärdera en storskalig energilagring i nanocoatat salt.

Nästa steg för SaltX är att under de nästkommande månaderna utvärdera resultaten tillsammans med både Vattenfall och andra intressenter för att ta denna industriella energilagringslösningen närmare en kommersialisering. Under invigningen var ett flertal av de europeiska stora energibolagen på plats och gemensamt för dessa företag är att de letar efter storskaliga energilagringslösningar som kan balansera nätet och komplettera kolkraften. Sveriges Ambassadör i Tyskland, Per Thöresson, var även på plats vid invigningen. 

“Vi ser att energibranschen förändras radikalt, där behovet av energilagring har kommit växa fram mycket snabbt. Tyskland är ett av de länder som tagit ledartröjan i denna förändring och vi är stolta över att ha Vattenfall som partners. Nu är vi ivriga att kommersialisera vår Energilagringslösning så fort som möjligt”, säger Harald Bauer, VD SaltX Technology.

”Under de närmaste månaderna kommer vi samla in viktiga data för att få svar på frågan om och i så fall hur denna typ av anläggning kan användas i vår verksamhet. Några frågeställningar är hur stora mängder salt som kan användas, hur snabbt lagringsmediet reagerar och hur processen kan styras”säger Markus Witt, ansvarig för projektet vid Vattenfall Wärme Berlin AG.

Övriga partners i projektet utöver SaltX och Vattenfall är:
ETIA, Energiforsk, Öresundskraft och Göteborgs energi samt att Energimyndigheten medverkar med finansiering. 

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, VD på SaltX Technology, tel +46-708 10 80 34

********************************************************************

Om pilotprojektet i Berlin
Under sommaren 2017 inledde SaltX och Vattenfall ett samarbete för att uppföra ett storskaligt energilager baserat på SaltX lösning med nanocoatat salt (NCS). Anläggningen har installerats, testkörts och tagits i drift på Vattenfalls kraftvärmeverk, Reuter C i Berlin. Nästa steg för parterna är att använda lagret i skarpt läge under ett antal månader för att utvärdera både teknik och funktionalitet. Lagret har en kapacitet på 10 MWh/0,5MW, som laddas med el från elnätet och laddar ur högvärdig värme till Berlins fjärrvärmenät.

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Berlin, 2019-04-11