Skip to content

Utvecklingsprojekt mellan SaltX Technology och GE Appliances avbryts – diskussioner med ersättande partner har inletts

Det gemensamma utvecklingsprojektet mellan SaltX Technology och GE Appliances som syftar till att utveckla en gasdriven värmepump för varmvattenberedare i Nordamerika avbryts. Detta är en direkt konsekvens av att GE Appliances - som i juni förvärvades av kinesiska Haier - lägger ned sin produktion av varmvattenberedare i USA. Däremot kvarstår utvecklingsavtalet i sin helhet mellan SaltX Technology och GE Appliances för andra vitvaruapplikationer i vilka SaltX energibesparande teknologi kan integreras. 

Som en del av avvecklingen av projektet har SaltX Technology frihet att hitta en ny partner som kan ersätta GE Appliances. Utvecklingen av en gasdriven värmepump för varmvattenberedare befinner sig i det intressanta stadiet där fältförsök ska inledas.

– Vi för redan diskussioner med en part som kan ersätta GE Appliances. Vår bedömning är att hela projektet befinner sig i ett bra läge eftersom vi står i begrepp att påbörja fältförsök under nästa år, vilket är fasen innan kommersialisering, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology, och fortsätter:

– Den starka kundnyttan i kombination med vår ledande patenterade teknologi gör konceptet attraktivt för en ersättare till GE.

Branschorganisationen för 140 gasbolag med 13 miljoner kunder på den nordamerikanska västkusten har uttryckt ett starkt intresse att finansiera de planerade fältförsöken.

Det avbrutna utvecklingsprojektet har ingen direkt resultatpåverkan. Det påverkar inte heller projektet med Rheem Argentina för motsvarande produkt i Sydamerika.  

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september, 2016 kl. 08.00 CET. 

Download PDF

Utvecklingsprojekt mellan SaltX Technology och GE Appliances avbryts