Skip to content

Valberedningen i SaltX Technology föreslår ny ordförande och nya styrelseledamöter inför årsstämman 2024

Som en del av SaltX:s förberedelser inför sin nästa fas av industrialisering och kommersialisering, föreslår valberedningen i SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX” eller ”Bolaget”) val av ny ordförande och tre nya styrelseledamöter vid årsstämman 2024.

Valberedningen i SaltX förslag till beslut vid årsstämman den 25 april 2024 avseende antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande har idag överlämnats till Bolaget.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2024 väljer sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Andersson och Per Bodén samt nyval av Andreas Nordbrandt, Tobias Elmquist, Björn Jonsson och Karin van der Salm till styrelseledamöter. Valberedningen föreslår därtill nyval av Andreas Nordbrandt till styrelsens ordförande.

I nära dialog med valberedningen har nuvarande styrelseledamöter Åke Sund (styrelsens ordförande), Tony Grimaldi, Hans Holmström och Elin Lydahl avböjt omval.

”Valberedningen vill rikta ett stort tack till Åke, Tony, Hans och Elin för deras viktiga bidrag till att utveckla SaltX till sin nuvarande position. Företaget är nu väl positionerat för nästa kapitel i sin resa mot att tillhandahålla industriella lösningar för elektrifiering av utsläppsintensiva industrier. Med Andreas Nordbrandt får bolaget en styrelseordförande med lång internationell erfarenhet som tillsammans med befintliga och nya styrelseledamöter, tillför ett värdefullt nätverk och stor erfarenhet av att industrialisera och kommersialisera storskaliga processteknologier.”, säger Peter Wolpert, VD för Industrifonden och ordförande i valberedningen för SaltX.

Valberedningen består av Peter Wolpert (utsedd av Industrifonden, ordförande i valberedningen), Daniel Juvél (utsedd av SMA Mineral AB), och Niklas Sjöblom (utsedd av Konstakademien).

”Jag ser verkligen fram emot att bidra till att utveckla SaltX vidare i denna otroligt spännande fas bolaget befinner sig i.”, säger Andreas Nordbrandt, föreslagen ny styrelseordförande i SaltX.

Presentation av förslag till ny ordförande och styrelseledamöter

Andreas Nordbrandt (föreslagen ny ledamot och ordförande), oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare i bolaget.

Andreas Nordbrandt, född 1971, är civilingenjör i maskinteknik från Linköpings Tekniska Högskola och har en lång och gedigen industriell erfarenhet i en global miljö, framför allt inom internationell gruvverksamhet. Under drygt 22 år hade han ledande befattningar inom Atlas Copco/Epiroc och arbetade internationellt mot ca 60 marknader med utveckling, marknadsföring, tillverkning, reservdelar och service av bergborrutrustning ovan och under jord över hela världen, bland annat som divisionschef (2014–2018) och med olika eftermarknadsansvar (2007–2014), inklusive i Australien (2009–2012).

Andreas var VD och delägare för trähusföretaget Mälarvillan (2019–2021). Andreas är sedan 2021 ledamot i Sandvik AB och styrelsens ordförande i Alleima AB.

Tobias Elmquist, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget, oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Tobias Elmquist, född 1974, är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola och har 25 års erfarenhet av ledning och investeringar i innovativa tillväxtbolag i Sverige och internationellt. Han har framför allt varit verksam inom tillverkande industri, samt transport- och logistiksektorn. Tobias arbetar sedan 2022 som Senior Investment Director på Stiftelsen Industrifonden. Innan dess har han bland annat varit Partner på Maersk Growth (2019–2020), Investment Director på Chalmers Ventures (20162019) och Investment Director på Volvo Group Venture Capital (2007–2015). Tobias är ledamot i AlixLabs AB, Barnebys Group AB, Texray AB samt Zeropoint Technologies AB.

Björn Jonsson, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget [1], oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Björn Jonsson, född 1978, har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och en magisterexamen i internationella affärer från Stockholms universitet. Björn har lång erfarenhet av byggprojekt inom industriell processautomation och elektrifiering och är idag ansvarig för en global verksamhet inom ABB riktad mot gruvindustrin. Med mer än 20 år på ABB har han haft många olika ledande positioner inom och utanför Sverige i Asien, Mellanöstern och Europa. Björn är ledamot i SVEMINs styrelse (sedan 2016) och har tidigare varit ledamot i Svenska ABB AB:s styrelse (20202023) och styrelsen för SynerLeap (20172023), som arbetar med industriella startupföretag.

Karin Van der Salm, oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare i bolaget.

Karin van der Salm, född 1969, har en magisterexamen i kemiteknik från Delft University of Technology, Nederländerna, och har 25 års erfarenhet av ledarskap inom företag, offentliga företag och institut. Karin är VD för Gryaab i Göteborg sedan 2017. Innan rollen som VD var Karin ansvarig för projektledning och strategisk planering på Gryaab under fem år. Karin har även varit expert i statliga utredningar gällande biogas och cirkulärt samhälle för Svenskt Vatten och har utfört utrednings-uppdrag inom innovativa teknologier åt Europeiska Investeringsbanken. Innan Gryaab arbetade Karin bland annat inom COWI-koncernen, nationellt och internationellt, med marknadsutveckling (2010–2013) och som divisionschef (2008–2010) inom områden som bioenergi och processteknik.

 
Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, valberedningens fullständiga förslag samt valberedningens motiverade yttrande kommer att göras tillgängliga på bolagets hemsida, www.saltxtechnology.com, i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman.

För mer information vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, +46 70 532 08 08, cj.liner@saltxtechnology.com
Harald Bauer, CFO, +46 70 810 80 34, harald.bauer@saltxtechnology.com

Om SaltX Technology
SaltX är ett svenskt Greentech-företag som utvecklar och marknadsför hållbar teknologi till nytta för kunder, klimat och samhälle. Bolaget verkar inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

 
[1] Med förbehåll för genomförandet av den riktade nyemissionen av B-aktier som beslutades av Bolagets styrelse den 11 mars 2024. Den riktade emissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma den 2 april 2024.

Download PDF

Release