Skip to content

Världspremiär för SaltX EnerStore – storskalig energilagring i salt

Under tisdagen premiärvisar energilagringsbolaget SaltX Technology (SALT:B) – listat på Nasdaq First North Premier – sin demonstrationsanläggning för storskalig energilagring i bolagets världspatenterade nano-coatade salt. Den storskaliga lagringen som går under beteckningen EnerStore visas tillsammans med Vattenfall och andra projektpartners. Anläggningen, som ryms och transporteras i en fraktcontainer, markerar starten för SaltX globala turné för att marknadsföra EnerStore på nyckelmarknader.


Visningen sker i dag utanför SaltX huvudkontor i Stockholm inför partners, investerare, press och andra intressenter. Stockholm är första stoppet på världsturnén där SaltX teknologi ska visas upp i städer som Milano, Boston och Shanghai. Demonstrationsanläggningen är en kopia, fast i mindre version, av den pilotanläggning som SaltX uppför tillsammans med Vattenfall i Berlin, Tyskland.

”Vår lösning för att storskaligt lagra termisk energi i salt ligger längst fram i världen. Med den här demoanläggningen kommer vi att visa potentiella kunder hur EnerStore kan lagra överskottsenergi från till exempel vindkraft för att sedan använda den som fjärrvärme.”– säger Karl Bohman, VD för SaltX.

Pilotanläggningen på Vattenfalls Reuter C-verk i Berlin har en lagringskapacitet på 10 MWh, och laddas upp med överskottsel från vindenergi och laddas ur som fjärrvärme när efterfrågan är som högst på̊ morgonen eller kvällen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: tel: +46 70 560 02 68

********************************************

Om EnerStore
EnerStore är en storskalig energilagringslösning som lagrar elektrisk energi och laddar ut värme eller ånga till uppvärmning av städer och/eller industrier, vilket gör det möjligt att flytta energi till när det behövs som mest. Lösningen är baserad på SaltX patenterade nano-coated salt teknologi. 

Förnyelsebara energikällor ersätter fossilbränslen i hög takt och därför växer efterfrågan på balanskraft, ”peak-shifting” och andra teknologier för att erbjuda förnybar energi när den behövs som mest. Idag ökar integrationen på många platser av sol och vindkraft samtidigt som det finns ett stort behov av värme och ånga. I Europa åtgår t ex 50 procent av energiförsörjningen till värme. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök  www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2018-10-23