Skip to content

WYA HOLDING AB (publ) kvartalsrapport januari–mars 2015

F&Ouml;RSTA KVARTALET 2015 Aktiverade utvecklingskostnader f&ouml;r app och web f&ouml;r kvartalet uppgick till 2 280 KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till &ndash;3 891 KSEK. Resultat per aktie f&ouml;r kvartalet uppgick till &ndash;0,58 kr. Kassafl&ouml;det f&ouml;r den l&ouml;pande verksamheten f&ouml;r perioden uppgick till &ndash;6 715 KSEK. Eget kapital uppgick per den 31 mars 2015 till &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/wya-holding-ab-publ-kvartalsrapport-januari-mars-2015/">Continued</a>

FÖRSTA KVARTALET 2015

 • Aktiverade utvecklingskostnader för app och web för kvartalet uppgick till 2 280 KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till –3 891 KSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,58 kr.
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till –6 715 KSEK.
 • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2015 till 33 050 KSEK.
 • Likvida medel uppgick den 31 mars 2015 till 18 673 KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER Q1

 • Lansering av appen Network@WHOYOUARE, WHOYOUAREs nätverk och arbetsredskap för alla som arbetar inom modeindustrin. Appen godkändes av Appstore i mitten av mars 2015.

 • Inredning och färdigställande av showroomet The Residency i Hollywood. Delar av showroomet är utformat som ett gigantiskt dockhus bestående av 40 ”rum” där designers erbjuds att placera sina kreationer. Totalt finns det 60 olika ”rum” eller dockor som ska presentera alla smycken och accessoarer. Intresset bland inbjudna designers har varit stort och i slutet av mars var showrummet fyllt med 42 olika designers kreationer.

 • Arbete med att färdigställa e-handelssiten samt anslutning till sk affiliateprogram.

 • I syfte att skapa uppmärksamhet har WHOYOUARE påbörjat ett flertal projekt och samarbeten där designers inom WHOYOUARE’s koncept erbjuds möjlighet att visa upp sina kreationer på ett nytt sätt och presenterade på samtliga plattformar inom WHOYOUARE. Först ut var artisten Laleh, där WHOYOUARE och Bea Åkerlund regisserade och samproducerade videon Colors. Alla kreationer som visas i videon kommer att presenteras på Shop@WHOYOUARE.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Listning av WYA Holdings aktie på First North den 22 april.

 • Stor invigning av The Residency@WHOYOUARE den 7 maj. Ett hundratal personer kom, varav ett flertal celebriteter. Festen blev mycket uppmärksammad i amerikansk media.

 • Fortsatt arbete med att rekrytera och bjuda in designers till Network@WHOYOUARE

 • Samarbete inlett med flera artister, bl.a med den amerikanska skådespelerskan Rose McGowan.

Stockholm 2015-05-22
Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Läs PDF för den kompletta rapporten.

Download PDF

WYA HOLDING AB (publ) Kvartalsrapport januari–mars 2015