Skip to content

WYA Holding byter namn, kortnamn och hemsida

Som tidigare meddelats har WYA Holding AB (publ) bytt namn till Anodaram AB (publ). 

Bolaget har 4 010 500 utestående aktier, samtliga av serie B. Aktien kommer från och med onsdagen den 17 februari 2016 att handlas på Nasdaq First North under det nya kortnamnet ARAM B. 

Anodaram AB:s nya hemsida återfinns från och med onsdagen den 17 februari 2016 under adressen www.anodaram.se.

Download PDF

Release