Skip to content

WYA Holding senarelägger delårsrapport

WYA Holdings delårsrapport för det tredje kvartalet 2015 kommer att offentliggöras måndagen den 30 november 2015. Senareläggandet beror på den pågående omstruktureringen av bolaget som kommer att behandlas på en extra bolagsstämma den 18 december 2015.

WYA Holdings delårsrapport för det tredje kvartalet 2015 kommer att offentliggöras måndagen den 30 november 2015. Senareläggandet beror på den pågående omstruktureringen av bolaget som kommer att behandlas på en extra bolagsstämma den 18 december 2015.

Download PDF

Release