Skip to content

Ytterligare energibolag med i SaltX pilotprojekt – Göteborg Energi och Öresundskraft deltar i test av storskalig energilagring

Ytterligare två energibolag - Göteborg Energi och Öresundskraft - knyts nu till pilotprojektet för storskalig energilagring som First North-listade SaltX Technology genomför tillsammans med Vattenfall. Pilotanläggningen kommer att uppföras i Vattenfalls fjärrvärmenät i Berlin och användas för att verifiera SaltX EnerStore-teknologi i full skala. Projektet startar inom kort med en första fas på cirka 18 månader.

Som tidigare meddelats kommer pilotprojektet att genomföras tillsammans med ledande svenska energibolag, forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk, teknikkonsulten Sweco samt Stockholms Universitet.

Att även Göteborg Energi och Öresundskraft deltar i pilotprojektet visar på energibolagens intresse för storskalig energilagring och EnerStore. Det är viktigt för oss att få med flera energibolag som kan bidra med kompetens och perspektiv. Dessutom skapar det stora deltagandet goda förutsättningar för ett brett genomslag för SaltX världspatenterade metod för energilagring”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Även om Vattenfall är värd för pilotanläggningen kommer Göteborg Energi och Öresundskraft att aktivt delta i pilotprojektet och bidra med kunskap och information kring konstruktion, uppförande och utvärdering av pilotanläggningen.

Både Göteborg Energi och Öresundskraft deltar också i SaltX ansökan till Energimyndigheten för extern finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: 070 560 02 68

Om Göteborg Energi

Göteborg Energi – www.goteborgenergi.se – ägs av Göteborg stad och är Västsveriges ledande energiföretag som erbjuder elhandel och elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster och stadsfiber.

Om Öresundskraft

Öresundskraft – www.oresundskraft.se – ägs av Helsingborgs stad och har ca 260 000 kunder i nordvästra Skåne. Öresundskraft tillhandahåller alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster.

Om SaltX och EnerStore

SaltX har utvecklat och patenterat en energilagringsteknologi baserat på Nano-Coated Salt (NCS) som tillämpas inom SaltX affärsområde för storskalig energilagring för värme- och elproduktion – EnerStore. Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor som vind- och solenergi, med minimala lagringsförluster och på ett kostnadseffektivt sätt.

Download PDF

Release