Skip to content

Omräkning av teckningsoptioner (TO6) med anledning av företrädesemission i SaltX Technology

Med anledning av företrädesemissionen i SaltX Technology Holding AB (”Bolaget”) som beslutades på extra bolagsstämma 5 november 2019 har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för utestående teckningsoptioner 2018/2021 (TO6) avseende teckningskurs och antal aktier. 

Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen SEK 12,71 per aktie och det nya antalet teckningsoptioner är 1,9555 st per aktie. Vid fullt nyttjande av TO6 ökar antalet aktier av serie B i bolaget med 7 980 869 (tidigare 7 803 295).  Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade. Villkoren finns tillgängliga på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér (VD) 070-532 08 08 
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Ladda ner PDF

Release