Skip to content

SaltX erhåller delbeställning om cirka 70 mkr för leveranser till världens första elektrifierade kalktillverkningsanläggning

Beställningen om cirka 70 mkr avser nyckelkomponenter för den första av tre EAC-ugnslinjer till ZEQL-anläggningen för SMA Minerals räkning. Detta är den första i raden av beställningar från SMA avseende elektrifierings- och koldioxidavskiljningsteknik. 

Samarbetet mellan SaltX Technology och SMA har pågått sedan våren 2022 då bolagen ingick ett samarbete som bland annat resulterade i det gemensamägda varumärket ZEQL (Zero Emission Quicklime), ett elektrifierat fabrikskoncept för tillverkning av kalk fritt från koldioxidutsläpp. Under innevarande år har samarbetet fördjupats ytterligare där SaltX förbinder sig att leverera totalt nio EAC-ugnar fram till år 2027. Carl-Johan Linér, Vd på SaltX Technology berättar:  
 
“Jag är mycket stolt och glad! Det här är den största och viktigaste ordern i SaltX historia och markerar starten för vår resa mot att bli en stark och viktig aktör i industrins omställning till minskade koldioxidutsläpp tillsammans med SMA”. 
 
Denna första order till SaltX avser en delbeställning av nyckelkomponenter för den första ugnslinjen. Därefter planerar SMA att uppföra flera produktionslinjer vid den första anläggningen, samt därefter kommande anläggningar för att möta den ökande efterfrågan av klimatneutral bränd kalk.” Svante Fielding, Vd på SMA Mineral:  
 
“Vi har en offensiv omställningsplan fram till 2027 där vi ska halvera våra CO2-utsläpp. För att nå det målet och för att följa tidsplanen för vår första elektrifierade anläggning, är det med stor förväntan vi nu lägger vår första delorder”.  
 
Beställningen avser i upphettningsteknik i form av elektrisk plasmavärmare och därtill hörande elektriskt styrsystem där SaltX samarbetar med partnerbolagen ScanArc och ABB.  

 

För mer information:   
Carl-Johan Linér, CEO SaltX Technology +46 705-32 08 08   
Svante Fielding, CEO SMA Mineral +46 738-03 46 78 
 
Om SaltX:   
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin och storskalig industriell energilagring. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.   
 
Om SMA Mineral:   
SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar bränd kalk till bland annat stål- och papper & massaindustrin. Mer information, besök: www.smamineral.se.