Skip to content

SaltX och Öresundskraft i samarbete om ny gasvärmepump – ledande tillverkare i Europa deltar

Det svenska innovations- och energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på First North - har tecknat en avsiktsförklaring med Öresundskraft om att genomföra fälttester av SaltX gasvärmepumpar. Det sker i samarbete med en av Europas ledande OEM-tillverkare av värmepumpar. Testerna kommer att starta under andra halvan av 2017 och involvera Öresundskrafts befintliga gaskunder i södra Sverige.

”Öresundskraft är en framsynt aktör på energiområdet som kan visa vägen för övriga energibolag i Europa. Vi är också väldigt nöjda att få med oss en stor europeisk OEM-tillverkare som kan industrialisera och kommersialisera SaltX gasdrivna värmepumpar på den europeiska marknaden” säger Karl Boman, VD för SaltX Technology.

Initialt kommer SaltX att leverera och installera ett system till Öresundskrafts ”gas-labb” för att visas upp och demonstreras för intresserade kunder. Därefter ska ett antal enheter placeras ut hos utvalda kunder i Öresundskraft gasnätverk. Vid ett positivt utfall kommer Öresundskraft kunna erbjuda produkten till alla sina gaskunder.

”Vi är imponerade av SaltX innovation och vill gärna aktivt stödja utvecklingen av denna typ av spjutspetsteknologi. Det gynnar våra kunder och säkerställer konkurrenskraften av vårt gasnät.” säger Christian Gillheim, affärsutvecklare på Öresundskraft.

Med SaltX teknologi kan 40 procent av energiförbrukningen sparas jämfört med förbrukningen i dagens 9 miljoner gasvärmepannor som säljs varje år i Europa. Den totala marknadspotentialen i Europa för SaltX Technology i detta segment uppskattas till över 40 miljarder kronor per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68

Om Öresundskraft

Öresundskraft – www.oresundskraft.se – ägs av Helsingborgs stad och har ca 260 000 kunder i nordvästra Skåne. Öresundskraft tillhandahåller alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster.

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari, 2017 kl. 08.00 CET.

Ladda ner PDF

Release