Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ): Kvartalsrapport 3 2018

Kvartalsrapport 3&nbsp; Finansiella h&auml;ndelser&nbsp; Tredje kvartalet-Nettooms&auml;ttningen uppgick till 1,5 (1,1) mkr-R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -11,6 (-8,0) mkr-Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pande verksamheten uppgick till -7,0 (-9,1) mkr-Resultat per aktie f&ouml;re och efter utsp&auml;dning uppgick till -0,23 (-0,15) kr Del&aring;ret januari &ndash; september-Nettooms&auml;ttningen &ouml;kade till 4,8 (3,1) mkr-R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -41,3 (-19,9) mkr-Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pande &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/sv/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-kvartalsrapport-3-2018/">Fortsatt</a>

Kvartalsrapport 3 

Finansiella händelser 

Tredje kvartalet
-Nettoomsättningen uppgick till 1,5 (1,1) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,6 (-8,0) mkr
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 (-9,1) mkr
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,15) kr

Delåret januari – september
-Nettoomsättningen ökade till 4,8 (3,1) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -41,3 (-19,9) mkr
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36,2 (-18,2) mkr
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,73 (-0,39) kr


Väsentliga händelser

Efter periodens utgång
-SaltX har utsett EnerStore partner i Italien
-SaltX ingick avtal med norska energibolaget Östfold Energi
-SaltX flaggade för osäkerhet kring SunCool-ordern i Ghana
-SaltX ökar takten för satsning på storskalig energilagring och genomför garanterad nyemission om 80 mkr
-Kallelse till extra bolagsstämma den 14 november kl. 15 på bolagets kontor har offentliggjorts

Stockholm 7 november 2018
Styrelsen & VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: +46–705 600 268
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46–708 108 034

*************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november, 2018 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Ladda ner PDF

Release