Skip to content

SMA Mineral beställer första fasen av elektrisk klimatneutral kalkfabrik

Affären är en viktig milstolpe för SaltX Technology och markerar starten för en ny svensk elektrifierad och klimatneutral kalkindustri. Parterna startar första fasen i projektet omgående med målsättning att fabriken ska leverera klimatneutral kalk till marknaden år 2025. Beställningen omfattar förstudie, förprojektering och tester till ett värde av 16 mkr.

Den gemensamma målsättningen är att färdigställa en första fabrik med en årlig produktionsvolym på cirka 40 000 ton bränd kalk. SaltX leverans omfattar Electric Arc Calciner systemet samt tillhörande projektledning vid uppförandet av fabriken. Hela affären för SaltX vid beställning värderas till ca 100–150 mkr.

SaltX lanserade sin elektrifierade kalcineringsteknik, Electric Arc Calciner (EAC), under våren 2022. Innan sommaren ingick bolaget ett partnerskap med SMA Mineral som då även, genom en riktad emission, förvärvade 15 procent av bolaget. Med beställningen från SMA Mineral, ökar nu bolagen takten ytterligare för att bli först i världen med storskalig elektrifierad tillverkning av klimatneutral kalk. Carl-Johan Linér, CEO på SaltX:

”Vi har rört oss snabbt framåt under det här året. Från koncept, tester, pilotanläggning vidare mot kommersialisering. Det är med tillförsikt och med stort engagemang vi nu går vidare i arbetet med att projektera och senare bygga den första fabriken tillsammans med SMA.”

Efterfrågan på klimatneutral kalk har ökat markant det senaste året i första hand från stålindustrin, men flera aktörer från andra industrier har också visat stort intresse. Svante Fielding, CEO på SMA Mineral:

”Inom några år kommer det inte finnas något annat än ”grön kalk” och vi har bestämt oss för att ta en ledande position i den omställningen. Med det koncept vi utvecklat tillsammans med SaltX, sätter vi en ny standard för ”ren” kalkframställning och det är vad marknaden kommer kräva av oss.”

Tid för byggstart och geografisk placering av fabriken är ännu ej fastlagt. Ett antal platser utvärderas utifrån faktorer som tillgång till förnybar elektricitet, miljötillstånd och logistik.

För mer information:
Carl-Johan Linér, VD, +46 70 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, +46 70 810 80 34

*************************************************  

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2022 kl. 21.00 CET.  

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  

Om SMA Mineral
SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar bränd kalk till bland annat stål- och papper & massaindustrin. Mer information, besök: www.smamineral.se

 

Ladda ner PDF

Release