Skip to content

Styrelse

Åke Sund

Oberoende styrelseledamot.

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2016
(ordförande under 2010-2016 i dotterbolaget SaltX Technology AB).

Utbildning: Diplomerad marknadsekonom, RMI/Berghs och ekonomistudier vid Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Egen företagare och styrelseledamot för Healthy Business Development AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseordförande för Zaplox AB, SunCool Aktiebolag, Embracing Sound AB och SaltX Technology AB. Styrelseledamot för Calle Flygare Teaterskola AB och ESE Expired AB.

Aktieinnehav i SaltX: 324 962 aktier av serie B (privat och via bolag).
Oberoende styrelseledamot.

Elin Lydahl

Oberoende styrelseledamot.

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilingenjör i miljöteknik, Kungliga Tekniska Högskolan och studier i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Förbundsdirektör Innovationsföretagen.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Micke Leksaker AB. Styrelseledamot i Aktiebolaget Sofielunds Gård, Aktiebolaget Spero, AB Sofielunds Fastigheter, AB Sofielunds Företagsparker och AB Hotel Malmköping.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Bosjö Fastigheter AB (publ), styrelseledamot i Bosjö Vindtyget 1 AB, Aktiebolaget Sofielunds Fastigheter i Vingåker och Viren Fastigheter i Vingåker AB.

Aktieinnehav i SaltX: 21 680 aktier av serie B (privat och via närstående).

Staffan Andersson

Oberoende styrelseledamot.

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Ekonomiekandidat, Uppsala universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör, ägare och styrelseledamot för Power Transmission Consulting, PTC AB.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): –

Aktieinnehav i SaltX: 102 000 aktier av serie B.

Tony Grimaldi

Oberoende styrelseledamot.

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: VD och koncernchef i Cycleurope AB och vice VD i Grimaldi Industri AB. Styrelseordförande i Cycleurope Sverige AB, Monark Exercise AB och Cycling Industries Europe, Belgien.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cycleurope Sverige AB, Monark Exercise AB och Cycling Industries Europe, Belgien.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): GMV Fastighets Aktiebolag, Å. Karlsson Industrial Aktiebolag, Cycleurope France Holding AB och Bianchi Holding AB.

Aktieinnehav i SaltX: 707 267 aktier av serie B.

Hans Holmström

Oberoende styrelseledamot.

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör, Luleå universitet och ekonomimaster vid Uppsala universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Sedan 2012 VD för Siemens Energy AB
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Har under en stor del av sin karriär varit anställd i ABB och innehaft flera ledande positioner för bland annat koncernens globala verksamhet inom kraftsystem och automation.

Aktieinnehav i SaltX:­­ –

Per Bodén

Beroende i förhållande till en ägare men oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Tekniskt gymnasium och utbildad marknadsekonom. Diverse ledarskapsutbildningar inom främst ledarskap och strategi.
Övriga nuvarande befattningar: Sedan 2015 Marknads- och affärsutvecklingsdirektör vid SMA Mineral AB. Styrelseledamot i Svenska kalkföreningen.
Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Har under stora delar av sin karriär haft ledande befattningar inom marknad och försäljning. Arbetat bland annat för Ruukki och Fagersta Stainless.

Aktieinnehav i SaltX:­­ 19 600 B-aktier (privat och via närstående)

Alla övriga ledamöter anses oberoende av såväl större ägare som bolaget och bolagsledningen.