Skip to content

Styrelse

Andreas Nordbrandt

Styrelseordförande

Född 1971. Styrelseordförande since 2024.

Aktuella uppdrag
Andreas är sedan 2021 styrelseledamot i Sandvik AB och styrelsens ordförande i Alleima AB.

Arbetslivserfarenhet
Andreas har en lång och gedigen industriell erfarenhet i en global miljö, framför allt inom
internationell gruvverksamhet. Under drygt 22 år hade han ledande befattningar inom Atlas
Copco/Epiroc och arbetade internationellt mot cirka 60 marknader med utveckling, marknadsföring,
tillverkning, reservdelar och service av bergborrutrustning ovan och under jord över hela världen,
bland annat som divisionschef (2014–2018) och med olika eftermarknadsansvar (2007–2014),
inklusive i Australien (2009–2012). Andreas var tidigare verkställande direktör och delägare för
trähusföretaget Mälarvillan (2019–2021).

Utbildning
Civilingenjör i Maskinteknik från Linköpings Tekniska Högskola.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i bolaget (inklusive närstående personers innehav)

Karin van der Salm

Styrelseledamot

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2024.

Aktuella uppdrag
Karin är VD för Gryaab i Göteborg sedan 2017.

Arbetslivserfarenhet
Innan rollen som VD var Karin ansvarig för projektledning och strategisk planering på Gryaab under fem år. Karin har även varit expert i statliga utredningar gällande biogas och cirkulärt samhälle för Svenskt Vatten och har utfört utrednings-uppdrag inom innovativa teknologier åt Europeiska Investeringsbanken. Innan Gryaab arbetade Karin bland annat inom COWI-koncernen, nationellt och internationellt, med marknadsutveckling (2010–2013) och som divisionschef (2008–2010) inom områden som bioenergi och processteknik.

Utbildning
Magisterexamen i kemiteknik från Delft University of Technology, Nederländerna, och har 25 års erfarenhet av ledarskap inom företag, offentliga företag och institut.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i bolaget (inklusive närstående personers innehav)

Björn Jonsson

Styrelseledamot

Född 1978. Styrelseledamot sedan 2024.

Aktuella uppdrag
Ledamot i SVEMINs styrelse (sedan 2016) och har tidigare varit ledamot i Svenska ABB AB:s styrelse (2020–2023) och styrelsen för SynerLeap (2017–2023), som arbetar med industriella startupföretag.

Arbetslivserfarenhet
Björn har lång erfarenhet av byggprojekt inom industriell processautomation och elektrifiering och är idag ansvarig för en global verksamhet inom ABB riktad mot gruvindustrin. Med mer än 20 år på ABB har han haft många olika ledande positioner inom och utanför Sverige i Asien, Mellanöstern och Europa.

Utbildning
Civilingenjörsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och en magisterexamen i internationella affärer från Stockholms universitet.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i bolaget (inklusive närstående personers innehav)
21 800 aktier av serie B.

Tobias Elmquist

Styrelseledamot

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2024.

Aktuella uppdrag
Tobias arbetar sedan 2022 som Senior Investment Director på Stiftelsen Industrifonden. Tobias är
styrelseledamot i AlixLabs AB, Barnebys Group AB, Texray AB samt Zeropoint Technologies AB.
Arbetslivserfarenhet
Tobias har 25 års erfarenhet av ledning och investeringar i innovativa tillväxtbolag i Sverige och
internationellt. Han har framför allt varit verksam inom tillverkande industri, samt transport- och
logistiksektorn. Han har bland annat varit Partner på Maersk Growth (2019–2020), Investment
Director på Chalmers Ventures (2016–2019) och Investment Director på Volvo Group Venture Capital
(2007–2015).

Utbildning
Civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i bolaget (inklusive närstående personers innehav)

Per Bodén

Styrelseledamot

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2022.

Aktuella uppdrag
Marknads- och affärsutvecklingsdirektör vid SMA Mineral AB. Styrelseledamot i Svenska
kalkföreningen.

Arbetslivserfarenhet
Per har under stora delar av sin karriär haft ledande befattningar inom marknad och försäljning.
Arbetat bland annat för Ruukki och Fagersta Stainless.

Utbildning
Tekniskt gymnasium och utbildad marknadsekonom. Diverse ledarskapsutbildningar inom främst
ledarskap och strategi.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i bolaget (inklusive närstående personers innehav)
19 600 aktier av serie B (privat och genom närstående)

Staffan Andersson

Styrelseledamot

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2019.

Aktuella uppdrag
Verkställande direktör, ägare och styrelseledamot för Power Transmission Consulting, PTC AB.

Arbetslivserfarenhet
Staffan har under en stor del av sin karriär varit anställd i ABB och innehaft flera ledande globala
positioner för bland annat affärsutveckling, marknad och försäljning och leverans av stora
kraftöverföringsprojekt.

Utbildning
Ekonomiekandidat från Uppsala universitet.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Innehav i bolaget (inklusive närstående personers innehav)
130 000 aktier av serie B.