Skip to content

Ledning

Carl-Johan Linér

Chief Executive Officer

Employed and included in the management team since 2019.

Born: 1958
Education:
MSc Industrial Economics at Linköping University
Previous Board assignments (last five years):
Chairman of the Board STRI AB (2014-2017), Board member STRI AB (2011-2014), Board member ABB AB (2012-2015)
Past experience:
Vice President of ABB Sweden and responsible ABB Division Power Products in Ludvika. Previous assignments at Indutrade as Vice President.

Shareholding: 650,000 B-shares, 100,000 TO 2022/2025

Harald Bauer

Chief Finance Officer

Anlitad sedan 2016 genom enskild firma och anställd sedan 2017. Ingår i ledningsgruppen sedan 2016. 

Född: 1957
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

Tidigare erfarenheter:
CFO i Pricer AB och Elekta AB, båda börsnoterade bolag samt mångårig erfarenhet från ekonomi och finansiering i svenska och internationella bolag.

Aktieinnehav: 44 519 B-aktier, 75 000 TO 2022/2025

Eric Jacobson

Chief Commercial Officer

Anställd sedan 2017 och ingår i ledningsgruppen sedan 2019. 

Född: 1991
Utbildning:
MSc Applied Sustainability & Climate strategy och BSc Business & Economics med fokus på Strategic Management, Lunds Universitet
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):
Tidigare erfarenheter:
SACCNY, Nordea Markets

Aktieinnehav: 169 860 B-aktier, 50 000 TO 2022/2025

Lars Croon

Chief Technology Officer

Anställd sedan 2017 och ingår i ledningsgruppen sedan 2019. 

Född: 1962
Utbildning:
Bygganläggningsteknisk linje, Parkskolan Örnsköldsvik
Tidigare styrelse- och andra uppdrag:
VD i eget bolag Croon & Logisk AB
Tidigare erfarenheter:
Grundare och delägare av Croon & Logisk AB, Projektledare för CHP-anläggningar, driftsättningar-CHP anläggningar, Projektkoordinator modernisering av styrsystem åt Stockholm Exergi. Utveckling av förbränningsmetoder TPS Studsvik.

Innehav: 32 500 B-aktier (via närstående), 103 000 TO 2022/2025

Magnus Ekblad

Head of Project Management

Anställd sedan 2017 och anlitad via eget bolag sedan 2019. Ingår i ledningsgruppen sedan 2019. 

Född: 1983
Utbildning:
Civilingenjör i Kemi, Umeå Universitet
Tidigare styrelse- och andra uppdrag:
Ordförande och VD i HeatAmp Sweden AB och WE&ME Consulting AB sedan 2019.
Tidigare erfarenheter:
Chef för Försvarsmaktens mobila kemilaboratorium med uppdrag som involverade utlandsmissioner i Afghanistan och multinationella utvecklingsprojekt i Europa. Innan SaltX även varit projektledare i flertalet komplexa roller med höga krav på kvalitet, leverans och innovation.

Aktieinnehav: 250 000 TO 2022/2025 (privat och via bolag)

Lina Jorheden

Chief Operation Officer

Anställd sedan 2023 och ingår i ledningsgruppen sedan 2023. 

Född: 1982
Utbildning:
BSc Business & Economics, Master program in Corporate Finance, Lund University

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):
Styrelseledamot Help to Help
Tidigare erfarenheter:
Operations Manager för Rocvolt, en tvärfunktionell och tvärdivisionell startup inom Epiroc för elektrifierad gruv- och anläggningsindustri. Tidigare Country Manager för Epirocs verksamhet i Afrika och Country Manager för Atlas Copco Eastern Africa.

Aktieinnehav: 65 000 B-aktier