Skip to content

Certifierad Rådgivare

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en certified adviser som övervakar att Bolaget lever upp till First Norths regelverk för informations­givning till marknaden och investerare.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

FNCA Sweden AB, som har avtal med Nasdaq Stockholm AB, är certified adviser för SaltX Technology. Nasdaq Stockholm ABs övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och certified advisers lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First North. FNCA Sweden AB äger inte några aktier i SaltX Technology.

FNCA Sweden  AB
Tel: +46 8-528 00 399
E-mail: info@fnca.se
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
SE-102 48 Stockholm
www.fnca.se