Skip to content

Revisor

SaltX Technologys revisor är Öhrlings PriceWater­houseCoopers, med auktoriserad revisor Claes Sjödin som huvudansvarig.