Skip to content

Emission 2017

Företrädesemission

Under våren 2017 genomför SaltX en företrädesemission i syfte till att öka satsningen på storskalig energilagring samt säkerställa företagets framtid.

 

Årsstämman beslutade den 20 april 2017 om en företrädesemission om 100 Mkr i syfte till att öka satsningen på storskalig energilagring – EnerStore – samt att säkerställa företagets framtida finansieringsbehov. Företrädesemissionen är till 100 % säkerställd och garanteras genom teckningsförbindelser från huvudägare och ett garantikonsortium.

Av prospektet framgår det att SaltX Technologys totala marknadspotential uppskattas till 160 miljarder kronor per år, varav applikationen EnerStore utgör 100 miljarder kronor.

Emissionen i korthet

Villkor

Aktieägare i Bolaget erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 innehavd aktie på avstämningsdagen

Avstämningsdag

27 april 2017

Antal erbjudna aktier

8 947 461 st

Teckningskurs

11,20 SEK per aktie

Teckningsrätt

1:5 (Det krävs 5 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie)

Teckningstid

2 maj – 19 maj 2017 (Handel med teckningsrätter sker under samma period – handel med TR sker 2 maj – 17 maj)

Emissionsbelopp

Ca: 100 000 000 SEK

Antal befintliga aktier

44 737 307 st

Carl-Johan Linér

Chief Executive Officer

cj.liner@saltxtechnology.com +46 70 532 08 08