Skip to content

Emission 2019

Företrädesemission 2019
Genomför fullt garanterad nyemission om cirka 80,6 Mkr

– Tar nästa steg mot kommersialisering

Marknaden för storskalig energilagring växer kraftigt. SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX Technology” eller ”Bolaget”) har under det senaste året visat med sitt pilotprojekt i Berlin att teknologin kan användas storskaligt och ingått strategiska avtal som banar väg för att ta nästa steg i kommersialiseringen av Bolagets energilagringslösning.