Skip to content

Aktiekapitalets utveckling

Aktierna i SaltX Technology har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är angivna i svenska kronor.