Skip to content

Ägarstruktur

Ägarstrukturen i SaltX Technology Holding framgår enligt nedan.

Uppdaterad: 2023-12-31

Aktieägare Aktier %
Stiftelsen Industrifonden 26 236 034 16%
SMA Mineral 24 694 115 15%
Konstakademien 736 842 0,5%
Övriga 108 609 725 68%
Totalt 160 276 716 100%