Skip to content

Ägarstruktur

Ägarstrukturen i SaltX Technology Holding framgår enligt nedan.

Uppdaterad: 2023-06-30

Shareholders Shares %
Stiftelsen Industrifonden 19 391 041 16%
SMA Mineral 18 165 350 15%
Esaliens TFI 3 150 000 3%
Skriner 2 537 750 2%
Others 77 858 193 63%
Total 121 102 334 100%