Skip to content

Ägarstruktur

Ägarstrukturen i SaltX Technology Holding framgår enligt nedan.

Uppdaterad: 2024-04-16

Aktieägare Aktier %
Stiftelsen Industrifonden 28 645 672 16,04%
SMA Mineral 27 103 753 15,18%
ABB 13 500 000 7,56%
Konstakademien 3 950 000 2,21%
Övriga 105 396 567 59,01%
Totalt 178 595 992 100%